niedziela, 27 stycznia 2013

Linia Silver Circle

SILVER CIRCLE to tradycyjna linia Gardneriańska, założona w Holandii przez Morganę i Merlina Sythove, wywodząca się od Arcykapłanki Eleanor "Ray" Bone. 

Od lat 70-tych Silver Circle działa także jako "Centrum Starej Religii", dostarczając informacji na temat Wicca osobom zainteresowanym, prowadząc działalność wydawniczą, organizując warsztaty, kursy i spotkania. 4 razy w roku ukazuje się dwujęzyczny (angielsko-holenderski) magazyn "Wiccan Rede", zawierający artykuły na temat praktyki i filozofii Wicca.

Silver Circle to linia pochodząca od Geralda Gardnera. Dziełem życia Gardnera stało się połączenie w jedną, spójną całość wielu niekompletnych części Rzemiosła, które odkrywał poprzez kontakt z dziedzicznymi kowenami w Anglii. Brakujące części rytuałów były uzupełniane, a dużą rolę w tym procesie odegrała Doreen Valiente, pisząc raz jeszcze rytualne teksty i poezję, tak aby lepiej oddawały pogańską atmosferę i miłość Bogini. W trakcie tego procesu ponownego odkrywania Rzemiosła, kilka Arcykapłanek oddzieliło się od pierwotnego kowenu Gardnera i założyło swoje własne grupy, zabierając ze sobą materiał, który był zgromadzony w danym momencie, a czasem dodając własne tradycyjne i dziedziczne źródła. Skutkiem tego było kilka różnych linii inicjacyjnych, które w większym bądź mniejszym stopniu różnią się między sobą rytuałami i zwyczajami. Linia Silver Circle pochodzi od jednej z początkowych linii i zawiera niewiele późniejszych dodatków, a źródłowy materiał przekazywany jest w jak najczystszej, niezmienionej postaci, bez dodatków lokalnego folkloru i tradycji. 

Tradycja Gardneriańska stanowi dla przedstawicieli Silver Circle kompletną i spójną filozoficznie całość, pewien wzór, który stawia nasze życie w konkretnym kontekście, dodając mu wartości. Święta koła roku, cykl księżycowy, rytm roczny i comiesięczne rytuały tworzą strukturę dla uniwersalnej mądrości, której każda czarownica może użyć aby wzmocnić lub odbudować swój kontakt z siłami natury. Ta nowo odkryta harmonia z Innym Światem i wgląd w proces życia i śmierci umożliwiają pomoc innym, wtedy, gdy o to poproszą, wspierając ich w czasie przejścia i zmian.

Współczesne czarownictwo to swoista mieszanka religii i magii, jednak Silver Circle kładzie nieco większy nacisk na stronę religijną. Tradycyjne łacińskie znaczenie słowa "religia" to łączenie - a więc nawiązywanie więzi z Boginią i Bogiem, z boskością w nich, z ich elementami ludzkimi, z ich męskimi i żeńskimi cechami. Uczymy się jak połączyć się z innymi światami, które istnieją poza tym planem fizycznym, jak odkryć na nowo więź z duchowością  odzyskać swoją mądrość i intuicję. 

Ścieżka gardneriańska to dla Silver Circle ścieżka religijna, misteryjna, mistyczna i magiczna. To droga wewnętrznego rozwoju duchowego i emocjonalnego. Jej adepci to zarówno Kapłani jak i Czarownice. Kapłani - ponieważ pracują wspólnie z Bogami i pomagają przybrać formę ich działaniom na Ziemi. Czarownice - ponieważ pomagają innym rozwiązać ich problemy, wzywając Bogów do pomocy (nigdy jednak nie robią tego nieproszone). 

Obie archetypowe funkcje - Kapłana/Kapłanki i Czarownicy - dobrze ilustrują czarownicze narzędzia, związane z żywiołem Wody. Z jednej strony kryształowy kielich - pełen czystej, lśniącej wody, używanej do oczyszczenia Kręgu. A z drugiej strony czarny, żelazny kocioł, zawierający trujące i lecznicze zioła, które tworzą miksturę mogącą pomóc odzyskać utraconą równowagę życiową.

Tradycja Gardneriańska opiera się na trzech stopniach inicjacji, które odzwierciedlają różne etapy rozwoju. Stopień pierwszy to rytuał akceptacji w kowenie, poprzedzony okresem przedinicjacyjnego treningu, po którym zostaje się Kapłanem/Kapłanką i Czarownicą. Drugi stopień to rytuał dojrzałości w obrębie tradycyji Gardneriańskiej. Daje on możliwość autonomii, oddzielenia się od kowenu macierzystego i założenia własnego i nauczania innych, poprzez przekazywanie im wiedzy i tradycji. Stopień trzeci to stopień misteryjny, ostateczne doświadczenie zjednoczenia Bogini i Boga, prywatne i emocjonalne. Nie jest to coś, co można ofiarować drugiej osobie, ponieważ nie można komuś przekazać doświadczenia. W tym znaczeniu trzeci stopień staje się procesem, zakorzenionym w miłości i zaufaniu, pośród których duchowa iskra może dojrzewać i rozkwitać. Teskt: Annelie, na podstawie:
http://www.silvercircle.org/sci_merlin.htm


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz